Brčko Grbavica bb

Naziv firme:
AUTORAD
Sjedište firme:
Grbavica bb
BA-76100 Brcko
Pravna forma:
Telefon:
+387 49 301 177
Fax:
+387 49 301 177
E-mail:
Broj registra
Sudski registar:
OIB
PDV-ID:
Banka:
BIC:
Broj računa:
IBAN:

Bijeljina-Ljeljenča 55

Naziv firme:
AUTORAD d.o.o.-P.J. BIJELJINA
Sjedište firme:
Ljeljenča 55
BA-76303 Bijeljina
Pravna forma:
Telefon:
+387 55 243 055
Fax:
+387 55 243 055
E-mail:
Broj registra
Sudski registar:
OIB
PDV-ID:
Banka:
BIC:
Broj računa:
IBAN: